Rullestol

Dette kartet viser tilgjengelighet for bevegelseshemmede som er avhengig av manuell rullestol i Arendal.

Kartet og kriteriene for tilgjengelighetsgrader er utarbeidet av Statens kartverk.

  

undefined

 TILGJENGELIG

undefined

 VANSKELIG TILGJENGELIG

undefined

 IKKE TILGJENGELIG* 

undefined

 IKKE VURDERT

 

* IKKE TILGJENGELIG betyr at de ikke fyller minstekravet for tilgjengelighet iht. kriterier fra Statens Kartverk